Cum poate beneficia salariatul pensionar de concediu medical

Cum poate beneficia salariatul pensionar de concediu medical
Contribuţia la sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii se datorează de angajator şi pentru veniturile salariale acordate salariaţilor care cumulează pensia cu salariul. Astfel, şi un salariat pensionar poate beneficia de concediu şi indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă dacă îndeplineşte condiţia stagiului de cotizare.
Conform legilor în vigoare, „stagiul minim de cotizare pentru acordarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical”. În înţelesul acestei norme, se consideră o lună de stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, situaţia în care sunt realizate cel puţin 22 de zile de stagiu de cotizare.

„Legea mai spune că stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj”, precizează Anca Spânu, avocat.

Pensia de invaliditate, considerată stagiu de cotizare
Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora, a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
„Stagiul de cotizare se poate constitui şi din perioadele de timp în care salariatul a desfăşurat activitate la alţi angajatori pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii”, mai explică specialistul.