Certificare internaţională pentru Universitatea "Andrei Şaguna"

Certificare internaţională pentru Universitatea "Andrei Şaguna"
Este ştiut faptul că Universitatea „Andrei Şaguna” (UAS) din Constanţa deţine calificativul „Grad de încredere” acordat de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior.
„Ne-am dorit, însă, o analiză a activităţii noastre din partea unei firme de prestigiu internaţionale, pe cele trei domenii principale ale activităţii: procesul de învăţământ, cel editorial, dar şi cel de cercetare”, declara, ieri, pentru „Cuget Liber”, prof. univ. dr. Aurel Papari, preşe-dintele Fundaţiei „Andrei Şaguna”.
Şi iată că, de curând, după ce a parcurs toate etapele de certificare impuse de Organizaţia Internaţională de Standardizare, Universitatea „Andrei Şaguna” a obţinut şi Certificatul ISO 9001:2008 pentru activităţile din domeniul învăţământului universitar, cel editorial şi de cercetare.
Certificatul ISO a fost acordat de SGS din Marea Britanie, prestigioasă organizaţie internaţională situată pe primele locuri la nivel mondial în domeniul de certificare a activităţilor din învăţământul superior.
„Standardul este folosit de orice companie sau organizaţie, indiferent de mărimea sa şi de sectorul în care activează, în orice parte a lumii.
În esenţă, certificarea - cu alte cuvinte obţinerea certificatului, este recunoaşterea de către o terţă parte, respectiv organizaţia certificatoare abilitată, a faptului că sistemul de management al calităţii implementat în universitate îndeplineşte cerinţele standardului respectiv la nivel internaţional. Această certificare internaţională ne obligă la eforturi şi mai mari, poate mai intense decât cele de până acum, întrucât diploma primită nu se acordă pe viaţă, ea fiind urmată de monitorizări şi evaluări periodice”, a mai adăugat Aurel Papari.
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa oferă la studii de masterat, la cele patru facultăţi ale sale, şase specializări. La Facultatea de Ştiinţe economice, specializările Management financiar bancar şi specializarea Finanţarea şi administrarea afacerilor în turism - servicii. La Facultatea de Drept şi ştiinţe administrative, specializarea Devianţă şi delincvenţa, la Facultatea de Ştiinţele comunicării şi ştiinţe politice, specializările Comunicare mediatică, Opinie publică şi Management informaţional, iar la Facultatea de Psihosociologie, specializările Devianţă şi delincvenţa, precum şi Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică.
În scopul consolidării culturii calităţii, în cadrul UAS a fost organizată instruirea persoanelor cu funcţii de conducere şi cu responsabilităţi în asigurarea calităţii programelor de studiu şi activităţilor de cercetare şi au fost certificaţi şase auditori interni, care au participat la cursuri de formare profesională, acreditate CNFPA.
Universitatea a inclus în sistemul de management al calităţii Departamentul de consiliere şi orientare profesională, care are în atribuţii monitorizarea angajării absolvenţilor pe piaţa muncii, dar şi gradul de satisfacţie al angajatorilor, precum şi Comisia de pregătire metodică, care are ca scop principal dezvoltarea de noi tehnici de predare.