Plăcinta dobrogeană poate deveni denumire de origine protejată în UE

Plăcinta dobrogeană poate deveni denumire de origine protejată în UE
Plăcinta dobrogeană poate deveni denumire de origine protejată în UE Plăcinta dobrogeană şi multe alte produse cu specific local ar putea intra în rândul denumirilor de origine protejate în Uniunea Europeană.

Începând cu data de 1 ianuarie 2013, a intrat în vigoare regulamentul UE privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.

Scopul lui este de a-i ajuta pe producătorii în vederea informării cumpărătorilor şi consumatorilor cu privire la caracteristicile şi proprietăţile mărfurilor.
Regulamentul stabileşte „sistemele de calitate” care oferă baza identificării şi, după caz, a protejării denumirilor şi menţiunilor. Sunt vizate produsele agricole destinate consumului uman. Regulamentul nu se aplică băuturilor spirtoase, vinurilor aromatizate şi produselor vitivinicole.
Sistemul denumirilor de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate îi ajută pe producătorii de produse legate de o zonă geogra-fică, prin:
- asigurarea unui profit echitabil, adecvat în raport cu calităţile produselor lor;
- asigurarea unei protecţii uniforme a denumirilor, sub formă de drept de proprietate intelectuală pe teritoriul Uniunii;
- informarea clară a consumatorilor în privinţa proprietăţilor produsului care oferă valoare adăugată.
O denumire de origine protejată sau o indicaţie geografică protejată trebuie să fie conformă cu un caiet de sarcini care să includă cel puţin:
- denumirea ce urmează a fi protejată ca denumire de origine sau indicaţie geografică;
- descrierea produsului, inclusiv materiile prime, dacă este cazul, precum şi principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice ale produsului;
- definirea zonei geografice delimitate;
- dovada faptului că produsul este originar din zona geografică menţionată;
- descrierea metodei de obţinere a produsului şi, după caz, a metodelor locale autentice şi invariabile, precum şi a informaţiilor legate de ambalare;
- elemente care să stabilească legătura dintre calitatea sau caracteristicile produsului şi mediul geografic menţionat.
Denumirile înregistrate vor fi protejate împotriva oricărei utilizări abuzive, imitări sau evocări sau împotriva oricărei alte practici care ar putea induce în eroare consumatorul. Altfel spus, denumirea „plăcintă dobrogeană” nu va mai putea fi folosită decât de cel ce o înregistrează.
În cadrul mecanismului, va fi instituit registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate, recunoscute în temeiul acestui sistem, registru care se va afla la dispoziţia publicului.
Statele membre sunt obligate să desemneze autoritatea sau autorităţile competente responsabile cu controalele oficiale efectuate în scopul verificării conformităţii cu cerinţele juridice referitoare la sistemele de calitate instituite de prezentul regulament.