Midia Marine Terminal câştigă prima confruntare în „războiul“ pilotajului şi remorcajului

Midia Marine Terminal câştigă prima confruntare în „războiul“ pilotajului şi remorcajului
Midia Marine Terminal SRL, parte a grupului de firme Rompetrol, administrează terminalul petrolier din portul Midia, prin care se derulează 60% din traficul maritim de ţiţei şi produse petroliere al României.

Ea a atacat în justiţie Hotărârea nr.14, din 16 iulie 2012, a consi-liului de administraţie al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, prin care s-au aprobat contractele - cadru de prestare a serviciilor de pilotaj şi de remorcaj de manevră pentru navele maritime.
Trebuie precizat faptul că respectiva hotărâre a fost adoptată pentru a pune în aplicare preve-derile OG 22/1999 republicată şi ale ordinelor ministrului Transporturilor nr. 764/2010 şi nr. 1.008/2012. Acestea precizează că serviciile de pilotaj şi remorcaj vor fi asigurate de CNAPMC, prin in-termediul unor operatori specializaţi şi autorizaţi.
Noul sistem a operat o selecţie riguroasă în rândul firmelor de pilotaj şi remorcaj, impunând condiţii minime privind dotările tehnice, personalul specializat, pregătirea şi întinerirea lui şi investiţiile.
Până la această oră, au fost semnate contracte pe 5 ani cu compania de remorcaj maritim „Logistic Remo Services” SRL (un joint-venture între companiile de remorcaj maritim „Black Sea Service”, „Coremar” şi „Canal Services”) şi companiile de pilotaj maritim „Canal Sea Services” SRL, „Black Sea Pilots” SRL şi „Maritime Pilot” SRL. Trebuie precizat faptul că uşa administraţiei portu-are a rămas deschisă pentru toate firmele care doresc să încheie contractul şi îndeplinesc condiţiile.
Prin aplicarea noului sistem, o serie de firme care prestau serviciile de siguranţă a navigaţiei au ieşit de pe piaţa pilotajului şi remorcajului, din motive doar de ele cunoscute. Printre acestea se numără şi Midia Marine Terminal SRL, care a fost autorizată de Autoritatea Navală Română să execute servicii de remorcaj şi pilotaj.
Acum, Midia Marine Terminal se consideră nedreptăţită de schimbarea sistemului de angajare a serviciilor de remorcaj şi pilotaj şi a atacat decizia administratorilor CNAPMC. Acţiunea face obiectul dosarului 1032/36/2012, înregistrat pe 6 august 2012, la Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II a civilă de contencios administrativ şi fiscal.
Reclamanta a înregistrat o primă victorie în acest nou „război” al pilotajului şi remorcajului românesc. În urmă cu câteva zile, Curtea de Apel a dispus suspendarea executării hotărârii administratorilor CNAPMC, în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. În respectivul articol se prevede că: „În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu sesizarea autorităţii publice care a emis actul, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond.” Soluţionarea pe fond a cazului are termen de judecată 7 noiembrie 2012.
Acţiunea Midia Marine Terminal este un nou episod din războiul fără de sfârşit din remorcajul şi pilotajul maritim, care a izbucnit după privatizarea acestor servicii la începutul anilor ´90. De atunci şi până azi, scandalurile şi procesele s-au ţinut lanţ.