Te-a prins poliţistul pe picior greşit? Iată cum poţi cere anularea procesului verbal de contravenţie

Te-a prins poliţistul pe picior greşit? Iată cum poţi cere anularea procesului verbal de contravenţie
În momentul în care eşti oprit în trafic, iar poliţistul găseşte o neregulă, acesta va constata contravenţia şi va întocmi un proces verbal. Dacă însă nu eşti de acord cu sancţiunea, indiferent că e vorba despre o amendă sau reţinerea permisului de conducere, poţi depune o contestaţie. Ceea ce trebuie să ştie orice cetăţean este faptul că există mai multe metode prin care poţi cere anularea procesului verbal.

Orice proces-verbal poate fi atacat, chiar dacă este, teoretic vorbind, perfect încheiat. Depinde de scopurile voastre: fie urmăriţi amânarea momentului în care intenţionaţi să plătiţi amenda sau să staţi fără permis (dacă e cazul), fie chiar sunteţi convinşi că nu aţi greşit cu nimic, caz în care aveţi toate şansele să vi se dea dreptate.
Contestaţia (sau plângerea) se poate face într-un termen limitat, adică în maxim 15 zile calendaristice de când aţi primit procesul-verbal şi se depune la judecătoria din raza teritorială a locului în care aţi săvârşit contravenţia.

Semnez sau nu procesul verbal?
În momentul în care este întocmit procesul verbal, există două soluţii, Poţi alege să semnezi (eventual cu completări la rubrica menţiuni), caz în care procesul verbal îţi este înmânat pe loc. Dacă alegi să nu semnezi procesul verbal, acesta îţi va fi trimis prin poştă în maxim 30 de zile. Avantajul, pentru cel care nu semnează, este faptul că poţi aştepta să primeşti acasă procesul. Dacă însă cele 30 de zile au trecut, iar documentul nu ţi-a fost trimis, poţi cere din start anularea procesului verbal de constatare.
„Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia.” (Ordonanţa nr.2/2001, art. 25, alin.2)

Atenţie la datele de pe procesul verbal
Procesul-verbal de constatare a contravenţiei trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, data şi locul unde este încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite, indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia, indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.
În momentul încheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”.
În condiţiile în care ai citit cu atenţie procesul verbal şi ai constatat că unul sau mai multe dintre motivele prezentate mai sus lipsesc sau nu coincid, atunci procesul verbal este lovit de nulitate absolută.
Cu alte cuvinte, procesul verbal este anulat prin efectul legii, pentru cauze care nu se pot complini ulterior emiterii sale, iar efectele acestuia rămân anulate.

Alte metode
Dacă ai verificat procesul verbal şi totul este în regulă, adică nu ai găsit niciunul dintre motivele prezentate anterior, asta nu înseamnă că nu poţi încerca să-l conteşti.
Trebuie să mai ştii că, chiar dacă procesul verbal este legal, poţi totuşi să beneficiezi de preschimbarea sancţiunii în avertisment, arătând că ai avut o conduită bună şi este prima situaţie de acest gen, încercând să convingi instanţa că regreţi fapta sancţionată şi încerci pe viitor să dai mai multă atenţie bunelor reguli.